Centurion Hospitality vadītās apmācības ir vērstas uz Jūsu uzņēmuma servisa kvalitātes celšanu un noturēšanu ilgtermiņā. Mācību kurss ir balstīts gan uz teoriju, gan praktiskiem piemēriem, kas izskaidro kā tehniskās zināšanas, tā nodrošina padziļinātu un noturīgu izpratni par viesmīlību.

Būtiska apmācību daļa ir palīdzēt viesnīcu, restorānu un spa centru darbiniekiem ieraudzīt sevi kā nozīmīgāko daļu viesmīlības mehānismā; to laikā sniedzot iespēju iejusties klienta lomā un apjaust savus lielākos talantus un prasmes.

APMĀCĪBU PROGRAMMA PATIESA VIESMĪLĪBA

Patiesa Viesmīlība ir apmācību programma, kas palīdz izprast atšķirību starp tehniski pareizu apkalpošanu jeb – „kā servēt kafiju” un patiesu viesmīlību jeb „kā tas viesim liek justies”. Apmācības sniedz zināšanas, kas ļauj novērtēt katra viesa tipu, savlaicīgi izprast tā vēlmes un noskaņojumu, lai, apvienojot ar profesionālajām un saskarsmes prasmēm, nodrošinātu īpaši viesim pielāgotu apkalpošanu.

APKALPOŠANAS STANDARTU APMĀCĪBAS

Darbinieku zināšanu līmenis un pieredze var veidot atšķirīgu izpratni pat šķietami pašsaprotamās lietās, tādēļ šo apmācību laikā sniedzam pilnvērtīgu izpratni par ikvienu no apkalpošanas standartu punktiem un sekmējam pareizu darba pienākumu izpildi.

Šīs apmācības ir neatņemama daļa no pirmreizējā apkalpošanas standartu pielāgošanas procesa, tomēr to atkārtota veikšana ir ieteicama arī tad, ja Jūsu uzņēmumā ir notikusi būtiska kadru mainība.

APMĀCĪBU VEIKŠANAS PAMATOJUMS

LAIMĪGS VIESIS – TAS IR ZINOŠS UN IEINTERESĒTS DARBINIEKS.

Mūsu ilggadējā pieredze ir apstiprinājusi, ka viesnīcas, restorāni un spa centri, kuri pastiprināti pievēršas darbinieku izaugsmei un sniegto pakalpojumu kvalitātei, ir veiksmīgāki par citiem.