DIDZIS GRĀVĪTIS

VADĪTĀJS UN DIBINĀTĀJS

Apmācot vairāk nekā 3000 cilvēku, droši varu teikt, ka viesmīlība un teicama apkalpošana pārņem ikvienu nozari. Mana ikdiena pamatā ir saistīta ar projektiem un apmācībām restorānos, bāros, kafejnīcās un viesnīcās, bet aizvien biežāk tieku uzrunāts strādāt arī ar banku, auto dīleru, veikalu, IT un pat ražošanas uzņēmumu personālu. Mani tuvākie hobiji ir restorāni un ceļošana, kas teicami papildina bagāto 10 gadu pieredzi The Leading Hotels of the World pieczvaigžņu viesnīcās. Brīvajā laikā aizraujos ar kartingiem, sporta auto, riteņbraukšanu un pokera spēli. Brīvi komunicēju un vadu apmācības latviešu, krievu un angļu valodā.

Ar tūrismu un viesmīlību esmu saistīts vairāk nekā 15 gadus, nozīmīgāko pieredzi gūstot nozares izzināšanas ceļojumos un strādājot gan Radisson BLU, gan The Leading Hotels of the World pieczvaigžņu viesnīcās. Savas gaitas uzsāku ar viesu apkalpošanu recepcijā un nakts auditora pienākumu veikšanu, rezervāciju nodaļas vadīšanu, kā arī pārdošanas un mārketinga aktivitātēm. Esmu vadījis arī vairākus projektus, atšķirīga apjoma un ilguma renovācijas, bijis atbildīgais par IT risinājumiem, pasākumu vadību, veicis budžetu sastādīšanu, ieņēmumu plānošanu un vadības atskaišu sagatavošanu. Šo karjeras posmu noslēdzu kā pieczvaigžņu viesnīcas vadītājs un tā laikā biju atbildīgs par iekšējo procesu kontroli, stratēģisko plānošanu un viesnīcas operatīvo darbību kopumā. Pēdējos 4 gadus esmu apmācību un personāla izaugsmes jomā, sekmīgi apmācot tūrisma un viesmīlības speciālistus, izstrādājot apmācību programmas un vadot apkalpošanas standartu izstrādi dažāda profila un lieluma uzņēmumiem.

Ikviens nonāk punktā, kad rodas vēlme dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi; punktā, kad pateicībā par to, kas ir sniegts tev pašam, vēlies ko dot arī citiem. Šis arī bija brīdis, kad dzima Centurion Hospitality, kad uzņēmums ieguva cienīgu misiju un skaidru vīziju par to, kur dodas. Mans mērķis ir dalīties ar zināšanām un pieredzi, iedvesmot nozari un veicināt izpratni par teicamas apkalpošanas ietekmi uz uzņēmumu izaugsmi un to klientu labsajūtu ilgtermiņā.

ARTŪRS BEIERS

BIZNESA ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS

Mani uzrunā doma par nemitīgu izaugsmi, attīstību un tiekšanos uz izcilību. Centurion Hospitality filosofija un darbība ir orientēta tieši uz to – augt kopā un dalīties zināšanās ar citiem. Centurion Hospitality veidoju ilgtermiņa attiecības ar klientiem, iepazīstinu ar uzņēmuma pakalpojumiem un vadu dažādus projektus.

Mana izglītība ir saistīta ar starptautisko ekonomiku, uzņēmējdarbību un tiesību zinātnēm. Esmu vadījis dažāda lieluma struktūrvienības vadošajās bankās, degvielas un farmācijas kompānijās, tomēr savu karjeru uzsāku tieši viesmīlības industrijā. Nozīmīgs manas karjeras posms ir saistīts ar franšīžu konsultāciju firmas Francorp Baltic dibināšanu, jo uzskatu, ka labas idejas ir jāvairo. Tādēļ esmu priecīgs, ka mans ceļš atkal ir krustojies ar viesmīlības industriju, jo kopā ar Centurion Hospitality zināšanas par izcilu klientu apkalpošanu varu nest tālāk pasaulē.

Iepazīstoties ar Centurion Hospitality, sapratu, ka šis ir spēcīgs uzņēmums ar stabilu pamatu, un tas piedāvā izcilu pakalpojumu. Būtiska loma bija arī komandai, kurā ir ne tikai zinoši un pieredzējuši profesionāļi, bet arī lieliski cilvēki. Man ir patiess prieks atrasties starp viesmīlības nozares ekspertiem, kas pievērš uzmanību katrai detaļai un nebaidās ieviest inovācijas.

KARINA AVANESOVA

OFICIĀLĀ PĀRSTĀVE

Jebkuras apmācības un konsultācijas var uzskatīt par veiksmīgām tad, ja to laikā iegūtās zināšanas pielieto arī tālāk. Sekmīga jauniegūto zināšanu apguve ir bijusi arī manu personīgo panākumu atslēga un teicami saskan ar to, ko saviem klientiem nodrošina arī Centurion Hospitality. Mana šī brīža misija ir veicināt uzņēmuma atpazīstamību starptautiskajos tirgos, galvenokārt NVS valstīs un Ukrainā.

Mana līdzšinējā pieredze izteikti ir skārusi starptautisko projektu attīstību un realizāciju kā Rietumeiropā un Austrumeiropā, tā arī Apvienotajos Arābu Emirātos, Ķīnā u.c. Āzijas valstīs. InterContinental pieczvaigžņu viesnīcu kvalitātes kontrole ir bijis viens no pēdējo gadu pamatpienākumiem, kas ir sniedzis plašas pieredzes iegūšanas iespējas kā Eiropā, tā arī Izraēlā, Krievijā u.c. valstīs. Šo pieredzi vērtēju ļoti augstu, jo tā ir sniegusi ne tikai padziļinātu ieskatu viesmīlības nozarē, bet arī ļāvusi sekot gan šobrīd pastāvošajām tendencēm, gan arī ļauj paredzēt tās, kuras vēl tikai gaidāmas. Esmu arī izstrādājusi mārketinga stratēģiju Slovēnijas pilsētas Bovec tūrisma attīstībai un šī reģiona atpazīstamības veicināšanai kā ekstrēmo sporta veidu galamērķim.

Lai arī viesmīlības industrija joprojām piedzīvo ievērojamu izaugsmi, aizvien biežāk tiek uzdoti jautājumi par tās ilgtspēju gan no sociālā, gan ekonomiskā skatpunkta. Teicamai apkalpošanai kļūstot par vienu no izšķirošajiem konkurētspējas faktoriem ikvienā nozares sektorā, esmu priecīga pievienoties Centurion Hospitality, jo tā komanda ne tikai veicina ilgtspējīgu viesmīlības uzņēmumu darbību, bet arī dara to veiksmīgi un inovatīvi.

MĪLESTĪBA PRET VIESMĪLĪBU – MŪSU PATIESĀ BŪTĪBA.

Mēs zinām, ka izcila klientu apkalpošana ir pamats daudziem veiksmes stāstiem un finansiālajiem sasniegumiem, tādēļ esam gatavi cīnīties, lai šos panākumus gūtu ikviens no mūsu klientiem.

MISIJA

Saglabājot katra viesmīlības uzņēmuma unikālo konceptu un biznesa darbības modeli, Centurion Hospitality misija ir dot zināšanas un instrumentus, ar kuriem nodrošināt teicamu klientu apkalpošanu un pakalpojumu kvalitāti. Centurion Hospitality virza līdzsvars starp laimīgu viesi un veiksmīgu biznesu.

VĪZIJA

Centurion Hospitality vīzija ir kļūt par starptautiski atzītu uzņēmumu, kurš ir līderis savā darbības jomā un ieņem būtisku lomu starp tiem viesmīlības uzņēmumiem, kuri izcilu klientu apkalpošanu redz kā ikdienišķu biznesa praksi. Centurion Hospitality iedvesmo klienti, kuri kļūst par labākajiem nozarē un ir finansiāli veiksmīgi.

VĒRTĪBAS

Centurion Hospitality vieno nevainojama izpratne par teicamas apkalpošanas kultūras nozīmi un pastāvīga tiekšanās pēc izaugsmes. Mēs ieklausāmies savos klientos un sadarbību balstām uz individuālu pieeju, kas teicamus rezultātus nodrošina jau pašos tās pamatos.

KONFIDENCIALITĀTE

Mēs zinām, cik liela drosme nepieciešama, lai otram pilnībā uzticētos, tādēļ garantējam, ka viss, ko atklāsiet, paliks tikai un vienīgi starp mums. Centurion Hospitality komanda ievēro augstu profesionalitāti un nodrošina konfidencialitāti tās augstākajā pakāpē.