Centurion Hospitality slepenā pircēja pārbaudes tiek organizētas kā ikdienišķs klienta apmeklējums un par precīzu to veikšanas laiku netiek informēts nedz personāls, nedz uzņēmuma vadība. Mūsu slēptos auditus veic profesionāļi, kas ar ilggadējo pieredzi tūrisma un viesmīlības industrijā, spēj vienlaicīgi pamanīt gan būtiskākās detaļas, gan veikt objektīvu novērtēšanu.

Regulāras slepenā pircēja pārbaudes ir optimālākā metode servisa kvalitātes kontrolei, turklāt pastāvot iespējai, ka jebkurš klients ir slepenais pircējs, Jūsu personāls netieši tiek radināts kvalitatīvi apkalpot ikvienu viesi, kas īsā laikā kļūst jau par noturīgu ieradumu ikdienā.

SLEPENĀ VIESA PĀRBAUDES ATSKAITE

Izvērtējot visas ar apkalpošanu un pakalpojumiem saistītās nianses, pārbaudes beigās tiek nodrošināts detalizēts novērtējums par apkalpošanas līmeni, standartu ievērošanu un citiem būtiskiem faktoriem. Viegli pārskatāmā informācija ļauj ātri un precīzi ieraudzīt Jūsu uzņēmuma darbības nepilnības un veikt precīzus uzlabojumus.

Slēptās pārbaudes atskaitē tiek atspoguļota šāda informācija:

STANDARTU IZPILDE

standartu izpildes rādītāji un procentuālie aprēķini gan ikvienai no apkalpošanas situācijām, gan atsevišķi katrai no 12 standartu apakškategorijām

KOMENTĀRI UN PIEZĪMES

apraksts par katru no apkalpošanas situācijām, informācija par apmeklējuma laikiem un personālu

FOTOATTĒLI

telpu un priekšmetu tīrība un izkārtojums, servēti ēdieni un dzērieni, istabas dienas un vakara serviss

AUDIO IERAKSTI

galdiņa rezervācija restorānā, procedūras pieteikums Spa centrā, numura rezervācija viesnīcā

KOPSAVILKUMS

tabulās un grafikos strukturēts pārbaudes rezultātu atspoguļojums

IEGUVUMI NO SLEPENO PĀRBAUŽU VEIKŠANAS

INFORMĀCIJA UN IZAUGSME – NEŠĶIRAMI TERMINI.

Vai klienti ir apmierināti ar Jūsu viesnīcas, restorāna un spa centra kopējo pakalpojumu kvalitāti? Vai klientiem būs iemesls atgriezties? Cik kvalitatīvi personāls patiesībā veic savus darba pienākumus un kur tieši nepieciešami būtiskākie uzlabojumi?